Menu

Consulta mèdica Centro Médico Teknon

Informació del client

Client: Track Soluciones

Localització: Barcelona

Reforma d’una consulta mèdica del Centro Médico Teknon, consistent en l’aplicació de ciments allisadors per rebre el paviment vinílic de 2 mm en rotllo.

En aquesta ocasió s’instal·la un paviment heterogeni de la casa Gerflor, model Taralay Impression Compact, rematant perimetralment un sòcol lacat blanc hidròfug.

A la zona de quiròfan s’instal·la un paviment vinílic també de 2 mm de gruix, en aquest cas conductiu i amb formació de mitja canya com a remat perimetral.