Menu

Paviments tèxtils

Paviment compost de fibres sintètiques com la poliamida, o naturals com la llana.

Les màquines que s’utilitzen són el teler clàssic de llançadora, màquines Wilton, Axminster o Bondet. Teixiduria en formació de bucle o pel tallat tundosat o una combinació de tots dos aspectes.

Els usos més habituals són especialment en oficines, hotels, auditoris i sales d’exposicions.

Al mercat podem trobar aquest material en els següents formats:
El format més habitual és en llosetes de 50×50 cm i de 25×100 cm. En rotllos de 2 o 4 metres d’ample.

És un material molt emprat a causa del seu amortiment al voltant dels 22 dB del so i reverberació de veu.