Menu

Policarbonat Bs1-d0

El revestiment Lexan Cliniwall és una placa opaca barreja de policarbonat/ABS, lliure de components halògens amb un excel·lent comportament al foc i fums que a més proporciona alta resistència a l’impacte, a les taques i al desgast.

PROPIETATS FONAMENTALS

Resistència al foc: la norma Europea EN 13501-01 proporciona una sèrie de criteris per mesurar la resistència al foc dels productes de la construcció, i aquest revestiment compleix amb la normativa Europea anteriorment anomenada amb una classificació al foc B-s1, d0.

Escut antimicrobià: proporciona una capa de protecció al revestiment interior de parets front a l’extensió i multiplicació de bactèries i microbis potencialment perilloses.

Fàcil rentat: es pot netejar ràpida i eficaçment donant una imatge nova després del seu rentat, tal i com es pot demostrar en els assaigs efectuats amb sang, iode, protectors de goma i d’altres materials.

Alta resistència química: les plaques estat assajades a la resistència química en front al Isopropanol (alcohol desinfectant) i als productes de neteja emprats a hospitals i no van mostrar cap defecte a la superfície.

Els usos més habituals: per les seves propietats el seu ús més clar és a hospitals i clíniques. Però també cal destacar el seu ús a zones industrials, centres esportius i educatius, en llocs on hagin de suportar alta resistència als impactes.

Formats: les plaques Lexan Cliniwall tenen mides de 1,25 x 3,00 m ó 1,25 x 2,5 m Tenen un gruix de 1,5 mm i 1,7 mm i 12 colors a escollir a la seva carta de colors.

Al nostre magatzem de Sant Feliu de Llobregat disposem en stock dels colors gris, beige i blancs amb un gruix de 1,5 mm.