Menu

Hotel NH Calderon

Informació del client

Client: Hospital Calderón

Localització: Barcelona

Paviment tèxtil autoportant amb solució acústica.

Una instal·lació diferent de paviment tèxtil modular realitza MCD als passadissos d’un Hotel a La Rambla Catalunya de Barcelona, diferent al no col·locar el paviment de paret a paret.

Els passadissos els trobem envoltats amb un gres i un fossat interior de 8 mm. de gruix, per tant es procedeix a realitzar una capa d’anivellament de 3 mm. amb ciments allisadors de la casa Mapei i posteriorment es col·loca el paviment tèxtil de la casa Desso model Salt.

El paviment tèxtil és modular de mides de 50×50 cms., però s’aconsegueix un aspecte de continuïtat durant tot el recorregut del passadís, com si d’un paviment tèxtil en rotllo es tractés.