Menu

Novartis Madrid

Informació del client

Client: Novartis

Localització: Madrid

En aquest cas mcd surt de la seva zona més habitual d’actuació per executar el paviment de la nova seu de Novartis a Madrid. El projecte consisteix en l’adequació i reforma de 4.000 m2  d’oficines distribuït en 6 plantes.

Primerament es re col·loca i anivella amb làser un paviment tècnic elevat de fusta d’alta densitat existent i acte seguit col·locació de paviment tèxtil modular amb disseny de la casa Interface a despatxos i open space per una banda i per l’altra la col·locació de paviment vinílic modular de la casa Forbo amb disseny de parquet per a zones d’office i restaurant .

Per últim i per potenciar la insonorització acústica encara més, es col·loca a sales de reunions i espais amb fotocopiadores un revestiment acústic, en rotllo i en formats geomètrics,  per disminuir el soroll ambiental i aportar al mateix temps disseny a les estances.